Uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie wraz z terapeutami uczcili Niepodległą Rzeczpospolitą. Od rana w ŚDS rozbrzmiewały dźwięki pieśni patriotycznych, a w całym budynku zrobiło się biało-czerwono. Było niezwykle uroczyście i dostojnie. Nie zabrakło też rozmów o historii Polski.