Podczas treningu umiejętności spędzania czasu wolnego uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie poznali instytucje kultury, w których można zobaczyć, posłuchać i poznać ciekawych artystów oraz pożytecznie wykorzystać wolny czas. Wszyscy z zaangażowaniem wyszukiwali ciekawe wydarzenia i śledzili repertuar kina czy innych instytucji kultury. Jedno jest pewne, możliwości jest wiele a plany na spędzanie czasu wolnego są ogromne. W trakcie zajęć wykorzystano publikację Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ZG " Moje pomysły na wyjątkowe spędzanie czasu" z serii Biblioteka self- adwokata.