Choć za oknem jeszcze biało siać nasiona się zachciało

Ziemię się przygotowało i nasiona wsypało.

Uczestników pełna grupa tutaj jest roboty kupa.

Gdy miniemy zimną Zośkę wysadzimy to po troszkę

Potem deszcz nam dopomoże - rośnij zielnik w imię Boże !