Do realizacji projektu obejmującego budowę strefy sportowo-rehabilitacyjnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie finansowanego z funduszu prewencyjnego PZU zaangażowani zostali wolontariusze - członkowie PSONI Koło w Krośnie - rodzice uczestników zajęć ŚDS w Krośnie.

Ich zadaniem było uporządkowanie terenu po wykonanych pracach ziemnych, aby był bezpieczny i estetyczny. Zaangażowanie wolontariuszy zaowocowało nie tylko uporządkowaniem działki, ale przede wszystkim umocnieniem wspólnoty ŚDS.

Nad stroną formalną czuwali koordynator i księgowy projektu, którzy nadzorowali i koordynowali zadania oraz dbali o prawidłowość prowadzonych działań projektowych.

 

Zadanie zrealizowano w ramach akcji Pomoc To Moc sfinansowanej z funduszu prewencyjnego PZU.