W dniu 7 czerwca 2022 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie odbyły się wybory do Samorządu Uczestników na rok 2022. W kampanii wyborczej wzięło udział 10 kandydatów, którzy wcześniej przedtawili propozycje dotyczące swojej działalności. Prawo wyboru miał każdy uczestnik placówki. Można było zagłosować na jednego kandydata. Po podliczeniu głosów został wyłoniony nowy skład Samorządu: Przewodniczący oraz dwóch Zastępców. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w 2022 roku.