W ramach zadania zamontowano sprzęt, tj. kosz do piłki koszykowej, bramki piłkarskiej oraz słupków z siatką do badmintona.

Utworzenie terenu do gier zespołowych w znacznym stopniu przyczyni się do wspomagania powrotu do zdrowia oraz nabywania odporności osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ich rodzin i osób wspierających - osób po przebytym COVID-19 oraz osób chorujących i o obniżonej odporności.

Zadanie zrealizowano w ramach akcji Pomoc To Moc sfinansowanej z funduszu prewencyjnego Pomoc to Moc - społeczna odpowiedzialność PZU