Dzisiejszego dnia w naszym Domu odbyły się wybory do Samorządu Uczestników na rok 2024. Były one poprzedzone kampanią wyborczą, w której każdy z 8 kandydatów przedstawił swoje pomysły do realizacji na cały rok. Każdy z Uczestników naszego Domu mógł oddać głos na swojego kandydata. Po podliczeniu głosów został wyłoniony nowy skład Samorządu: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Członek Samorządu. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.